Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

THE ANTIKYTHERA MECHANISM IN THE LIBRARY OF ALEXANDRIA
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Εγκαινιάστηκε στις 24 Νοεμβρίου έκθεση για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων στο Πλανητάριο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.
Στον φιλόξενο και προσεγμένο χώρο του πλανητάριου της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας παρουσιάζεται το μπρούτζινο μοντέλο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, σε κατασκευή του Διονυσίου Κριάρη, και επεξηγηματικές πινακίδες σχετικά με την ιστορία και την μελέτη του μηχανισμού απο την ομάδα μελέτης του μηχανισμού, τις οποίες επιμελήθηκε ο καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών κος Ξενοφών Μουσάς μέλος της ομάδας μελέτης του μηχανισμού, ο οποίος έδωσε και διάλεξη σχετικά με τον μηχανισμό στους παρευρισκόμενους.

The ANTIKYTHERA MECHANISM IN the LIBRARY of ALEXANDRIA

It was inaugurated on 24 November an exhibition on the Antikythera Mechanism in the Planetarium center of Alexandria library. In the hospitable space of planetarium of library of Alexandria is presented the solid bronze model of Antikythera Mechanism , manufacture by Dionyssios Kriaris, and explanations posters with regard to the history and the study of mechanism from the team of Antikythera Mechanism research project, which care the professor of university of Athens Mr Xenophon Moussa member of team of study of mechanism, which gave also a lecture about the Antikythera Mechanism.

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ μια διαχρονική προσέγγιση

Γενική άποψη της έκθεσης
Η τεχνική και τεχνολογική εξέλιξη
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού αναδεικνύεται σε έκθεση
που θα πραγματοποιηθεί στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
του ΑΠΘ από τις 12 Νοεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου.
Η έκθεση Ελλάδα και Τεχνολογία: μια διαχρονική
προσέγγιση περιλαμβάνει δείγματα υψηλής τεχνολογίας
των αρχαίων Ελλήνων, διαλέξεις από επτά διακεκριμένους
καθηγητές, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η πρωτοβουλία της Πολυτεχνικής Σχολής το Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «έχει στόχο να καταρρίψει
την άποψη, που επικράτησε για πολλά χρόνια, ότι οι
αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν καλές σχέσεις με την
τεχνολογία».
Η συστηματική έρευνα του τεχνολογικού υλικού που
διασώθηκε από την αρχαιότητα, είτε σε μορφή κειμένων
είτε ως κατάλοιπα προϊόντων τεχνολογίας, ξεκίνησε μόλις
πριν από λίγα χρόνια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν
ήδη αλλάξει ριζικά την αντίληψή μας για την ενασχόληση
των αρχαίων Ελλήνων με την τεχνολογία.
Ένα εντυπωσιακό στοιχείο που θα αναδείξει η έκθεση είναι
ότι αρκετές από τις εφευρέσεις του απώτερου παρελθόντος
εξακολουθούν και σήμερα να λειτουργούν με την ίδια
βασική αρχή, όπως π.χ. η αναρροφητική αντλία.
Στην Έκθεση συμβάλλουν με την προσφορά εκθεμάτων η
Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ)
και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο
Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ.


Φωτ. Το οδόμετρο σε περιγραφή του Βιτρούβιου
H άποψη ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν καλές σχέσεις με την τεχνολογία επικράτησε για πολλά χρόνια. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προβολή της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και σε ορισμένες φιλολογικές
‘μαρτυρίες’, όπως προκύπτουν από σχόλια αρχαίων συγγραφέων, το νόημα των οποίων όμως έχει μάλλον παρερμηνευθεί. Οφείλεται όμως και στο γεγονός ότι η συστηματική και εντατική μελέτη του πρωτογενούς ‘τεχνολογικού’ υλικού που σώθηκε από την αρχαιότητα, είτε σε μορφή κειμένων τεχνικού περιεχομένου είτε ως κατάλοιπα προϊόντων τεχνολογίας, ξεκίνησε πριν λίγες μόνο δεκαετίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν ήδη αλλάξει ριζικά την αντίληψή μας για την ενασχόληση των αρχαίων ελλήνων με την τεχνολογία και τη συμβολή τους στη γένεση και πρόοδο της επιστήμης.
Βασικός στόχος της έκθεσης είναι να προβληθεί αυτό ακριβώς το εύρος της τεχνικής δημιουργίας του αρχαιοελληνικού κόσμου, των καινοτομιών και των τεχνικών επιτευγμάτων, έτσι όπως αναδεικνύεται μέσα από την ερευνητική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, κυρίως από έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή αρωγός είναι η σύγχρονη τεχνολογία, η οποία δίνει στους μελετητές την δυνατότητα να προσεγγίσουν το παρελθόν με μεγαλύτερη ακρίβεια και βεβαιότητα.
Ένα εντυπωσιακό στοιχείο που διαφαίνεται σε πολλές περιπτώσεις είναι ότι αρκετές από τις εφευρέσεις του απώτερου αυτού παρελθόντος εξακολουθούν και σήμερα να λειτουργούν με την ίδια βασική αρχή –η αναρροφητική αντλία, λόγου χάρη. Το γεγονός αυτό προβάλλεται στην έκθεση με την αντιπαραβολή ορισμένων σύγχρονων προϊόντων τεχνολογίας ανάλογης λειτουργικής λογικής. Η επιλεκτική αυτή αντιπαράθεση δεν επιχειρεί να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα: τα δάνεια και αντιδάνεια μεταξύ των λαών σε μια τόσο μεγάλη διάρκεια χρόνου αποτελούν ένα εξαιρετικά σύνθετο πλέγμα καταστάσεων, ενώ υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο της επανεφεύρεσης. Ανάλογες διαδικασίες πολιτισμικής και τεχνολογικής διάχυσης θα υπήρξαν ασφαλώς και κατά την αρχαιότητα μεταξύ των
προηγμένων λαών της ανατολικής μεσογείου. Τα ομοιώματα που εκτίθενται, και το πρόσθετο επεξηγηματικό υλικό που τα συνοδεύει, αποτελούν μικρό δείγμα της τεχνολογίας που είχαν αναπτύξει οι αρχαίοι έλληνες, ικανό όμως όχι απλώς να καταρρίψει τον μύθο περί αντι-τεχνολογικής αντίληψης αλλά και να τον αντιστρέψει. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, στέκει ως απτός και αυθεντικός μάρτυρας ενός εξαιρετικά υψηλού τεχνολογικού επιπέδου.__

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ο Υπολογιστής του Αρχαίου Σύμπαντος

Antikythera mechanism exhibition
The first specialized exhibition focusing on the controversial Antikythera Mechanism opens Wednesday at the Ionian Centre for Scientific Studies in Plaka, downtown Athens, in cooperation with the team of scientists studying the device.
The visitors of the exhibition, that will run until December 14, 2008, will learn about unknown applications of the Mechanism in ancient Greek calendars, the study of the movement of the Sun and the Moon, and eclipse prediction.
The exhibition is held under the auspices of the ministry of culture and in cooperation with the National Archaeological Museum of Athens where the Antikythera Mechanism is housed.
The Antikythera mechanism is believed to be an ancient mechanical calculator (also described as a "mechanical computer") designed to calculate astronomical positions. It was discovered in the Antikythera wreck off the Greek island of Antikythera, between Kythera and Crete, and has been dated to about 150-100 BC. Technological artifacts of similar complexity appeared a thousand years later.
Sometime before Easter 1900, Elias Stadiatis, a Greek sponge diver, discovered the wreck of an ancient cargo ship off Antikythera Island at a depth of 42 m (138 ft). Sponge divers retrieved several statues and other artifacts from the site. The mechanism itself was discovered on May 17, 1901, when archaeologist Valerios Stais noticed that a piece of rock recovered from the site had a gear wheel embedded in it. Examination revealed that the "rock" was in fact a heavily encrusted and corroded mechanism that had survived the shipwreck in three main parts and dozens of smaller fragments. The device itself was surprisingly thin, about 33 cm (13 in) high, 17 cm (6.7 in) wide, and 9 cm (3.5 in) thick, made of bronze and originally mounted in a wooden frame. It was inscribed with a text of over 2,000 characters, many of which have only just recently been deciphered.
Ο αρχαιότερος υπολογιστής του κόσμου λειτουργούσε ως ημερολόγιο και προέβλεπε εκλείψειςΑθήναΗ πρώτη στην Ελλάδα έκθεση για το μυστηριώδη Μηχανισμό των Αντικυθήρων ξεκινά στις 22 Οκτωβρίου στο Ιωνικό Κέντρο, στην Πλάκα, με τη συνεργασία της διεθνούς ερευνητικής ομάδας που μελετά το θαυμαστό αντικείμενο.Η έκθεση περιλαμβάνει τα νεώτερα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης έρευνας και πλαισιώνεται από επιστημονική ημερίδα και ομιλίες για το ευρύ κοινό.Τα πρώτα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, το οποίο αποτελείται από κορυφαίους έλληνες και ξένους ειδικούς, ανακοινώθηκαν στην Αθήνα στα τέλη του 2006 και προξένησαν διεθνές ενδιαφέρον που συνεχίζεται έως σήμερα.Ο επισκέπτης της έκθεσης θα μάθει λεπτομέρειες για τις μέχρι σήμερα άγνωστες χρήσεις του στα αρχαία ελληνικά ημερολόγια, στις κινήσεις του Ηλίου και της Σελήνης, καθώς και στην πρόγνωση των εκλείψεών.Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να δει το Μηχανισμό όπως τον βλέπουν οι επιστήμονες με τα σημερινά υπερσύγχρονα μέσα, να πειραματιστεί με τα υπολογιστικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν από το Ερευνητικό Πρόγραμμα και να λειτουργήσει το λογισμικό που αναπτύχθηκε για την εμφάνιση των σβησμένων επιγραφών στην επιφάνειά του.Στην έκθεση παρουσιάζονται ακόμα οι απόπειρες ανακατασκευής του Μηχανισμού, όπως και προηγούμενα ιστορικά μοντέλα. Ομάδας Μελέτης του Μηχανισμού των ΑντικυθήρωνΗ νεότερη ιστορία του εκπληκτικού αντικειμένου αρχίζει όταν στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. ένα πλοίο φορτωμένο με έργα τέχνης και πολύτιμα αντικείμενα, που κατευθυνόταν μάλλον προς τη Ρώμη, βουλιάζει κοντά στα Αντικύθηρα.Περίπου δυο χιλιάδες χρόνια μετά, την άνοιξη του 1900, δύο καΐκια με σφουγγαράδες από τη Σύμη ανακαλύπτουν έναν από τους σπουδαιότερους θησαυρούς της αρχαιότητας.Επιφανείς επιστήμονες προσπαθούσαν επί έναν αιώνα να το κατανοήσουν, ωστόσο μόλις πριν από τρία χρόνια άρχισαν να «βλέπουν» το εσωτερικό του χάρη στη σύγχρονη φασματογραφική τεχνολογία.Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου φυλάσσεται ο Μηχανισμός, και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.Η εφημερίδα Το Βήμα και το in.gr είναι χορηγοί επικοινωνίας.Η έκθεση θα είναι ανοικτή από 22 Οκτωβρίου – 14 Δεκεμβρίου στο Iωνικό Kέντρο, Λυσίου 11, 105 56 Πλάκα, τηλέφωνο 210 3246614.Ημέρες και ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκεύη 11.00 πμ – 7.00 μμ, Σάββατο & Κυριακή 11.00 πμ – 3.00 μμ
Antikythera mechanism exhibition
The first specialized exhibition focusing on the controversial Antikythera Mechanism opens Wednesday at the Ionian Centre for Scientific Studies in Plaka, downtown Athens, in cooperation with the team of scientists studying the device.
The visitors of the exhibition, that will run until December 14, 2008, will learn about unknown applications of the Mechanism in ancient Greek calendars, the study of the movement of the Sun and the Moon, and eclipse prediction.
The exhibition is held under the auspices of the ministry of culture and in cooperation with the National Archaeological Museum of Athens where the Antikythera Mechanism is housed.
The Antikythera mechanism is believed to be an ancient mechanical calculator (also described as a "mechanical computer") designed to calculate astronomical positions. It was discovered in the Antikythera wreck off the Greek island of Antikythera, between Kythera and Crete, and has been dated to about 150-100 BC. Technological artifacts of similar complexity appeared a thousand years later.
Sometime before Easter 1900, Elias Stadiatis, a Greek sponge diver, discovered the wreck of an ancient cargo ship off Antikythera Island at a depth of 42 m (138 ft). Sponge divers retrieved several statues and other artifacts from the site. The mechanism itself was discovered on May 17, 1901, when archaeologist Valerios Stais noticed that a piece of rock recovered from the site had a gear wheel embedded in it. Examination revealed that the "rock" was in fact a heavily encrusted and corroded mechanism that had survived the shipwreck in three main parts and dozens of smaller fragments. The device itself was surprisingly thin, about 33 cm (13 in) high, 17 cm (6.7 in) wide, and 9 cm (3.5 in) thick, made of bronze and originally mounted in a wooden frame. It was inscribed with a text of over 2,000 characters, many of which have only just recently been deciphered.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ο ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΣ

Με σημαντικές εισηγήσεις καταξιωμένων επιστημόνων ολοκληρώθηκε στις (11/9/07) η ενότητα με γενικό τίτλο: «Αρχιμήδης ο Συρακούσιος» του Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής (Ι.ΠΟ.ΠΟΙ.Ζ.) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με την εισήγηση του διεθνούς κύρους ομότιμου καθηγητή του Μετσοβίου Πολυτεχνείου Θεοδόση Τάσιου, ο οποίος αναφέρθηκε στο πολυδιάστατο της διάνοιας Αρχιμήδης, που χάραξε την μαθηματική επιστήμη και όχι μόνον, αλλά και στην επίδραση που ασκεί διαχρονικά.

Θ. ΤΑΣΙΟΣ :«ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ»


(Συνέδριο Αρχιμήδης) Ο διεθνούς κύρους καθηγ. Θ. Τάσιος


Με αντικείμενο της εισήγησης του : «Ο Άνθρωπος, ο Επιστήμων, ο Μηχανικός» ο κ. Τάσιος ξεκίνησε με μια σύντομη αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αρχιμήδη ο οποίος σπούδασε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στην Αλεξάνδρεια -πρωτεύουσα του Ελληνιστικού τότε κόσμου- και στην συνέχεια έστελνε στους δασκάλους του τα αποτελέσματα των μαθηματικών ερευνών του.
Ο καθηγητής Τάσιος επεσήμανε, πως στην συνέχεια ο Αρχιμήδης αυτονομήθηκε αφού σύντομα ξεπέρασε τους δασκάλους του και άνοιξε νέους δρόμους μεγάλης επιστημολογικής σημασίας, εισάγοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της επιστήμης την δυνατότητα επαγωγικής παραγωγής γνώσεων αλλά και αποδείξεων γεωμετρικών θεωρημάτων μέσω μηχανικών αναλόγων. Παράλληλα, όπως ό ίδιος είπε, ήταν ένας μεγάλος μηχανικός, στον οποίο αποδίδονται ποικίλοι μηχανισμοί: όπως το υδραυλικό ρολόϊ, η ελικοειδής αντλία, οι αμυντικοί γερανοί αλλά και τα κάτοπτρα για την καύση του Ρωμαϊκού στόλου και το ατμοτηλεβόλο- παρ’ όλον ότι για τις τελευταίες εφευρέσεις δεν σώζονται κείμενα του ίδιου του Αρχιμήδη.

Ο διακεκριμένος ομιλητής δεν παρέλειψε να αναφέρει την σειρά των παλαιότερων μεγάλων μορφών όπως οι: Πρόκλος Ήρωνας, Πετράρχης Λεονάρντο ντα Βίντσι κ.α οι οποίοι αναφέρονται με λεπτομέρειες στις εφευρέσεις του Αρχιμήδη και προτείνουν σύγχρονες εφαρμογές.

Τέλος, μίλησε για τα εξαιρετικά επιτυχημένα πειράματα μεγάλης κλίμακας του αειμνήστου Δρ Ι. Σακά και σ’ αυτό το σημείο κάλεσε, τον Δρ. Ν. Οικονομίδη ο οποίος πρόβαλε κινηματογραφικά ντοκουμέντα από τα επιτεύγματα του ερευνητή Σακά ο οποίος κατόρθωσε χρησιμοποιώντας από τις εφευρέσεις του Αρχιμήδη την μέθοδο των κατόπτρων και του ατμοτηλεβόλου να κάψει ένα «καράβι» και να επιτύχει βολή με το ατμοτηλεβόλο.


«ΑΝΤΙΔΟΤΟ» ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ …ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Στην συνέχεια ο καθηγητής Chris Rorres (Παν/μίο Περσυλβάνιας) πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα εισήγηση με τον πρωτότυπο τίτλο: «Αν ο Αρχιμήδης διέθετε ηλεκτρονικό υπολογιστή: Για ποιο λόγο πλοία, παγόβουνα και κτίρια γέρνουν και ανατρέπονται;»
Στο πλαίσιο της εισήγησης του ο καθηγ. Rorres αναφέρθηκε στο νόμο της πλεύσης του Αρχιμήδη που εμπεριέχεται στο έργο του "Περί των επιπλεόντων σωμάτων", το οποίο έγινε θεμέλιο της σύγχρονης ναυπηγικής. Όπως εξήγησε ο καθηγητής η εποχή που έζησε δεν επέτρεψε στην διάνοια Αρχιμήδης με τα περιορισμένα γεωμετρικά εργαλεία που προσέφερε να μελετήσει παρά ορισμένους μόνο τύπους επιπλεόντων σωμάτων.
Είκοσι τρεις αιώνες αργότερα το δημιουργικό έργο του Αρχιμήδη μεταφέρθηκε στον 21ο αιώνα με τη χρήση προηγμένων υπολογιστικών και γραφικών συστημάτων και εφαρμόστηκε σε καινούργια φαινόμενα. Τι συμβαίνει π.χ. σε ένα κτίριο, όταν το έδαφος υγροποιείται κατά την διάρκεια σεισμού; Ή όταν ένα παγόβουνο που λιώνει αργά, ξαφνικά αποσταθεροποιείται; Τέτοια βίαια φαινόμενα μελετώνται σήμερα από την Θεωρία Καταστροφών, ένα πεδίο που ο Αρχιμήδης θα είχε σίγουρα ξεκινήσει αν διέθετε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπεστήριξε ο καθηγητής Rorres.


Ο καθηγητής Chris Rorres (Παν/μίο Περσυλβάνιας)

Με θέμα το περίφημο παλίμψηστο του Αρχιμήδη που έχει ξεσηκώσει τελευταία θύελλα δημοσιευμάτων μίλησε καθηγ Ι. Χριστιανίδης (Παν/μίο. Αθηνών)
Το παλίμψηστο είναι η πλέον πρόσφατη ανακάλυψη του Αρχιμήδη. Πρόκειται για ορισμένες από τις εργασίες του μεγάλου μαθηματικού πάνω σε περγαμηνή, που χρονολογούνται στον 3ο αι. π.Χ. σε μορφή κώδικα. Είναι γνωστό ότι κάποιος ανώνυμος χριστιανός γραφέας του 12ου αι. μ.Χ. αποσυναρμολόγησε τον κώδικα, ξέπλυνε τα γράμματα, δίπλωσε τις περγαμηνές και έγραψε πάνω τους ένα λειτουργικό κείμενο. Ο κ. Χριστιανίδης αναφέρθηκε στο πως επιτεύχθηκε η ανάγνωση του κειμένου με την χρήση ψηφιακής επεξεργασίας, ορατού και υπεριώδους φωτός και επίσης ακτίνων Χ.

Αναφορά στην διατύπωση των θεμελιωδών θεωρημάτων σε σχέση με το κέντρο βάρους επίπεδων γεωμετρικών σχημέτων και στερεών αναφέρθηκε ο καθηγ Θ. Χόνδρος (Πανεπιστήμιο Πατρών) στην εισήγηση του με θέμα: Ο Αρχιμήδης και οι απαρχές της Θεωρίας Σχεδιασμού.»
Ο κ. Χόνδρος επεσήμανε ότι ο Αρχιμήδης ήταν θαυμάσιος αστρονόμος και θεμελιωτής της στατικής και της υδροστατικής, ενώ οι σχεδιασμοί των μηχανών του καταγοήτευσαν τους μετέπειτα συγγραφείς. Αναφερόμενος ο κ. Χόνδρος στον Αρχιμήδη -μηχανικό είπε χαρακτηριστικά: « Ο Αρχιμήδης συστηματοποίησε τον σχεδιασμό απλών μηχανών και τη μελέτη των λειτουργιών τους, ενώ ανέπτυξε μια αυστηρή θεωρία μοχλών και της κινητικής του κοχλία. Οι εργασίες του περιέχουν ένα σύνολο συγκεκριμένων αρχών, στις οποίες μπορεί να θεμελιωθεί ο σχεδιασμός ως επιστήμη που χρησιμοποιεί τα μαθηματικά και την λογική.»
Καθηγ Θ. Χόνδρος (Πανεπιστήμιο Πατρών)


ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΗΔΗ

Εντυπωσίασε τόσο για την παρουσίαση της έρευνας όσο και για την άψογα ελληνικά του ο Paolo Daniele Scirpo (Παν/μιο Αθήνας) που μίλησε με θέμα: «Στα ίχνη του τάφου του Αρχιμήδους στις Συρακούσες». Ο κ. Scirpo έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της αναποτελεσματικής έως τώρα έρευνας για την ανεύρεση του τάφου του Αρχιμήδη, ένα θέμα που έχει συναρπάσει πολλούς ερευνητές και είναι στενά συνδεδεμένο με το γενικό πρόβλημα της αρχαίας τοπογραφίας των Συρακουσών. Τέλος, απηύθυνε πρόταση να υπογράψουν αρχικά οι σύνεδροι και στη συνέχεια να γίνει μια συστηματική προσπάθεια ώστε να κατασκευασθεί ένα μεγάλο μνημείο για τον Αρχιμήδη στις Συρακούσες.Paolo Daniele Scirpo (Παν/μιο Αθήνας)

ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με θέμα : Η δυνατότητα κατασκευής και λειτουργίας του υδραυλικού ρολογιού του Αρχιμήδη, παρουσιάστηκε η εισήγηση του Δ. Κριάρη (Θεσσαλονίκη), στην οποία αναπτύσσεται πως το συγκεκριμένο ρολόϊ που κατασκεύασε προέρχεται από ένα μνημειώδες ρολόι ύψους τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων, του οποίου κατασκευαστής φέρεται να είναι ο Αρχιμήδης. Η εργασία του, βασίστηκε στις πηγές τριών χειρογράφων που έχουν σωθεί και περιγράφουν τον μηχανισμό του.
Το ρολόι όπως αναφέρθηκε δεν είναι τύπος κλεψύδρας, αλλά πλήρης μηχανισμός ρολογιού, το οποίο αντί του σημερινού ελατηρίου για την κίνηση του, χρησιμοποιεί την ελεύθερη πτώση του νερού. «Δεν είναι γνωστό αν υπήρξε αρχαιότερο αυτόματο μηχάνημα, συναφές με αυτό. Η λειτουργία του βασίζεται σε φυσικές αρχές όπως, υδροστατική πίεση, άνωση, βαρύτητα, ελεύθερη πτώση, και χρησιμοποιεί μοχλούς και τροχαλίες για την πλήρη λειτουργία του.
Στο μοντέλο που κατασκεύασε και έχει διαστάσεις 2100x500x500 χιλιοστά,
προσπάθησε να τηρήσει τις κατασκευαστικές μεθόδους και τα υλικά που ήταν σε χρήση την εποχή του Αρχιμήδη. Η κατασκευή αυτή έγινε τον Σεπτέμβριο του 2001 και βρίσκεται στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας στην Θεσσαλονίκη.»

Στη συνέχεια ο κύκλος των εισηγήσεων της απογευματινής συνεδρίας εστιάστηκε στις Αμφίδρομες Πολιτιστικές Επιδράσεις Δ. Ελλάδας και Σικελίας διαμέσου της Ιστορίας.

ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΥΚΑΔΑ Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ;

Στο πλαίσιο των εισηγήσεων που αφορούσαν Επιστήμη, Ιστορία, Αρχαιολογία, Γλώσσα, Μουσική μίλησε και η αρχιτέκτων-πολεοδόμος και μέλος της επιτροπής του τομέα «Πολιτισμός» του έργου Huredepis κ. Χαρά Γιαννοπούλου με θέμα: « Η χωροταξία ως μέσο αρχαιογνωσίας». Η εισήγηση της κ. Γιαννοπούλου εστιάστηκε στην Λευκάδα όπου κατά τον Dörpfeld είναι η μυθική Ιθάκη. Η ίδια ανέφερε ότι μέσω της χωροταξικής έρευνας η Λευκάδα προσδιορίζεται σαν χώρος μεγάλης κομβικής σημασίας, όντας σταθμός στην θαλάσσια επικοινωνία μεταξύ των δυτικών ακτών της Μ. Ασίας, της Ιλλυρίας, της Απουλίας και της Σικελίας.Η έρευνα αυτή καταλήγει σε σημαντικές ενδείξεις, που αφορούν στην ταύτιση της Λευκάδας με την Ομηρική Ιθάκη.

Στη συνέχεια μίλησαν οι: Richard Jung, I Μόσχος, M. Mehofer: Σκοτώνοντας με τον ίδιο τρόπο: «Οι ειρηνικές επαφές για τον πόλεμο μεταξύ Δυτ. Ελλάδας και Ιταλίας κατά την διάρκεια των όψιμων μυκηναϊκών χρόνων»

Ernst-Ludwig Schwandner: «Επιρροές της Κάτω Ιταλίας πάνω στην δυτική ελληνικά μητέρα πατρίδα και τα Ιόνια νησιά κατά την κλασική αρχαιότητα στον χώρο της αρχιτεκτονικής».

Claudio Giardino, Χρηστίνα Μερκούρη: «Ελλάδα και Νότια Ιταλία: Μια «πολύτιμη σχέση».Στον τριήμερο συνεδριακό κύκλο και τις παράπλευρες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε το Ι.ΠΟ.ΠΟΙ.Ζ. σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε. συνέβαλε καθοριστικά η ευγενική χορηγία της ΓΕΦΥΡΑΣ Α. Ε., η οποία ως γνωστόν δίνει δυναμικό «παρών» σε κάθε πολιτισμική δράση. Εν προκειμένω εκτός των άλλων συνέβαλλε και με την πρόσκληση της διεθνούς κύρους ακαδημαϊκού Ελένης Γλύκατζη Αρβελερ.

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

ARCHAELOGIGAL FINDS IN Mt. LYKAION
Archaeological Dig in Greece Returns Important Finds

The research team at Mt. Lykaion consists of UA faculty and students. (Photo courtesy of Teresa Moreno)

Mt. Lykaion is located in southwestern Arcadia and contains an ash altar, a sanctuary, a stadium and a hippodrome to the Greek god Zeus. The site is the suspected location of the birth of the legendary god.

The research team, which includes UA faculty and students, are fascinated with the recent discovery of fulgurite, or "petrified lightning," at Mt. Lykaion. (Photo courtesy of Teresa Moreno)
Working at Mt. Lykaion, UA students and faculty are involved in what is considered the most important dig underway in Greece.
By La Monica Everett-Haynes, University Communications September 23, 2008
New and interesting information is coming out of an archaeological dig at Mt. Lykaion in Greece – an interdisciplinary project University of Arizona students and faculty have worked on since 2004.
That project is not only informing researchers about the rituals and beliefs of those who lived in ancient Greece but also accentuating the significance of the mountaintop site in southwestern Arcadia, which contains an ash altar, a sanctuary, a stadium, bathhouses, a fountain house, stoa, a hippodrome and other structures.
“It’s a site that is tied to so much happening, from the Classical Age to the early Bronze Age,” said George H. Davis, a Regents’ Professor in geosciences, noting that not only did the athletic games occur at Mt. Lykaion, but it is potentially the legendary birthplace of Zeus, the Greek king of gods.
The project began in 2004 and, this year, the team has worked to excavate trenches in the ash altar, the upper and lower sanctuary, the bath, the stadium and other areas.
“We started finding interesting things and continued to explore things more because of their great antiquity,” said Mary Voyatzis, head of the UA’s classics department and one of the project’s co-directors.
The other co-directors are David Romano, a senior research scientists at the Unversity of Pennsylvania, and Michaelis Petropoulos of the Greek Archaeological Service.
The team has unearthed large amounts of Final Neolithic and Early Bronze Age ceramics that date back to at least 3000 B.C, and probably earlier – which is unusual for such a location.
“Some of the material we have found is significantly older than what what was uncovered in the santuary at Olympia,” she said, adding that the site of the original Olympic Games is about 20 miles away. The earliest evidence of religious activity at Olympia is 11th century B.C., Voyatzis added.
“So we’re wondering which way the influence was in fact going," she said.
At the moment, the research team is in the process of writing a number of research papers about their results and have one more summer to excavate, though the team will request an extension to continue their work through the summer of 2010, Voyatzis said.
Greek archaeologists investigated the site about 100 years ago, but the current project is far more extensive and is more scientifically based. Also, the project includes geological, geophysical, architectural and historical surveys, stratigraphical excavation and analyses of faunal and floral remains.
So important is the project and the recent findings that the University of Athens has deemed the project is the “most important archeological excavation now underway in Greece.”
Several UA students – studying classics, geosciences, anthropology and architecture – are working on the project. Also, Teresa Moreno, an associate conservator for the Arizona State Museum, has worked on the excavations.
“What we found this year was very exciting because we got down to bedrock in a small part of the altar and found a layer of what appears to be purely Mycenaean pottery – a style of pottery that ranges from the 15th century through the 12th century,” Voyatzis said.
Excavators of the altar have uncovered a great deal of material, including pottery evidence ranging in date from the 14th century through the 3rd century B.C. They also have found silver coins, a bronze hand figure holding a silver lightening bolt, Hellenic fineware and – a curious find – petrified lightning.
“It kind of glistens in the sun and is porous like slag,” Voyatzis said.
“When (George) Davis saw it, he said it was exciting that we found a decent-sized piece,” she added. “It makes you wonder what the ancients understood about this natural phenomenon and why Zeus was worshipped on mountaintops.”
Though the researchers are not yet clear whether the petrified lightning, or fulgurite, was brought to the mountain or if it was created there, its presence is quite compelling. The fulgurite is created when lightening strikes and melts loose sand or soil, forming a kind of glass.
"To us, this find represents a tangible piece of evidence for the presence of Zeus at this very spot,” Voyatzis said. “That’s what it felt like to us.”
Davis, also the former UA provost, said such geological finds will become increasingly more interesting with time.
He wonders if lightning struck during a ceremony, creating the fulgurite. You just knew Zeus or Poseidon was around,” Davis said.
“It is tremendously interesting to me as a geologist but when it becomes fully grasped by the archeologists I think it will have an influence on their thinking as to why Mt. Lykaion had such an influence on peoples’ lives. Then we’ll understand the power of that site.” Davis also has recently found active fault lines near the ash altar.
“There is no doubt in my mind that at some point in the 3,000-year period when this site was active, I bet people felt earthquakes,” he said, “but I think there were people who also witnessed displacement of the land surface."


FROM:

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

MACEDONIAN KINDOM IN PELLA


ATHENS (Reuters) - Archaeologists have unearthed gold jewellery, weapons and pottery at an ancient burial site near Pella in northern Greece, the birthplace of Alexander the Great, the culture ministry said on Thursday.

The excavations at the vast cemetery uncovered 43 graves dating from 650-279 BC which shed light on the early development of the Macedonian kingdom, which had an empire that stretched as far as India under Alexander's conquests.
Among the most interesting discoveries were the graves of 20 warriors dating to the late Archaic period, between 580 and 460 BC, the ministry said in a statement.
Some were buried in bronze helmets alongside iron swords and knives. Their eyes, mouths and chests were covered in gold foil richly decorated with drawings of lions and other animals symbolizing royal power.
"The discovery is rich in historical importance, shedding light on Macedonian culture during the Archaic period," Pavlos Chrysostomou, who headed the eight-year project that investigated a total of 900 graves, told Reuters.
Pavlas said the graves confirmed evidence of an ancient Macedonian society organized along militaristic lines and with overseas trade as early as the second half of the seventh century BC.
Among the excavated graves, the team also found 11 women from the Archaic period, with gold and bronze necklaces, earrings and broaches.
Nine of the graves dated to the late classical or early Hellenistic period, around the death of Alexander the Great in 323 BC.
Alexander, whose father Philip II unified the city states of mainland Greece, conquered most of the world known to the ancient Greeks before dying at the age of 32 in Babylon. Educated by the ancient Greek philosopher Aristotle, Alexander was never defeated in battle.

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

ANTIKYTHERA MECHANISM


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 19.30 στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο λόφο των Νυμφών, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας, παρουσία του εξοχωτάτου Πρωθυπουργού, κ. Κ. Καραμανλή, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και εκπροσώπων της Πολιτειακής ηγεσίας της χώρας και ξένων πρεσβειών και Ιδρυμάτων, θα εγκαινιάσει το Μουσείο Γεωαστροφυσικής και τον Γεωαστροφυσικό Περίπατο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το αρχαιότερο ερευνητικό Ίδρυμα της χώρας, θεμελιώθηκε στις 26 Ιουλίου 1842 επί βασιλέως Όθωνος, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάνσεν. Το Αστεροσκοπείο ιδρύθηκε για να παρακολουθεί όχι μόνον τα ουράνια φαινόμενα αλλά και τα μετεωρολογικά και τα υποχθόνια (σεισμολογικά φαινόμενα). Το σημαντικό αυτό Ίδρυμα ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του αειμνήστου Γεωργίου Σίνα, μεγάλου ευεργέτου του Έθνους και συνέχισε ανελλιπώς τη λειτουργία του μετεξελισσόμενο, μέσα στις δεκαετίες που ακολούθησαν, σε ένα διαρκώς ανανεούμενο ζωντανό κύτταρο της έρευνας και της εκπαίδευσης της χώρας. Η θέση που επελέγη από τους αρχιτέκτονες δεν είναι τυχαία, διότι το Ίδρυμα εγκαταστάθηκε στο λόφο των Νυμφών, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τη θέση που λειτουργούσε το Ηλιοτρόπιο του Μέτωνος, ο οποίος τον 5ο αιώνα π.Χ. έδιδε πληροφορίες για ουράνια και κλιματικά φαινόμενα, εγκατεστημένος δίπλα στην Πνύκα. Ο περίφημος Μετώνειος Κύκλος αποκαλύφθηκε στο Μηχανισμό των Αντικυθήρων, αντίγραφο του οποίου εκτίθεται επίσης στα εκθέματα του Μουσείου.

Το Μουσείο διαθέτει πλήρως ανακαινισθείσα Βιβλιοθήκη του 19ου αιώνα και σπάνια επιστημονικά όργανα, όπως τηλεσκόπια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πληρέστερου χάρτη της σελήνης που κατασκεύασε ο δεύτερος Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ιούλιος Σμιτ. Το χάρτη αυτό αναφέρει και ο Ιούλιος Βερν στο έργο του «Ο Περίπλους της Σελήνης». Ο μοναδικός αυτός χάρτης εκτίθεται στο Μουσείο και έχει περίπου 33.000 σχηματισμούς πάνω στο σεληνιακό τοπίο. Εκτίθενται επίσης επίγεια γεωδαιτικά όργανα που χρησιμοποίησε η αποστολή του Ναπολέοντος στην Ελλάδα το 1800, ο Οκτάντας του Παλάσκα, πρώτου Διευθυντή του Ιδρύματος, τα πρώτα όργανα φυσικής του Α’ Γυμνασίου της Πλάκας, βιβλία, γκραβούρες, φωτογραφίες και ένα πλουσιότατο υλικό μετρήσεων, μοναδικό στον κόσμο.

Τα εκθέματα του Μουσείου και το περιεχόμενο του αρχείου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών βρίσκονται σε συνεχή συντήρηση, διότι το Ίδρυμα διαθέτει τις πλέον μακροχρόνιες παρατηρήσεις κλιματικές, διαφόρων φαινομένων, σεισμολογικές και βεβαίως αστρονομικές της ΝΑ Ευρώπης.
Ερωτηθείς ο Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, ακαδημαϊκός, είπε ότι ο ίδιος και το προσωπικό του Ιδρύματος αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι διότι παραδίδουν στην Ελληνική Πολιτεία άλλη μία σημαντική υπηρεσία, φέρνοντας τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες σε επαφή με ένα ζωντανό κύτταρο έρευνας, το οποίο συνεχίζει τη μακροχρόνια ερευνητική του πορεία. Είναι προφανές ότι η συμβολή στην εκπαίδευση ενός τέτοιου ιστορικού Μουσείου είναι μεγάλη διότι αφορά σε θέματα στα οποία το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατ’ εξοχήν συνδράμει την Ελληνική Πολιτεία, συνεχίζοντας το ευρύ κοινωνικό του έργο για περισσότερα από 160 χρόνια. Στα θέματα αυτά συμπεριλαμβάνονται οι σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές, η παρακολούθηση της γης από το διάστημα και η παρακολούθηση του διαστήματος από τη γη. Διανύοντας το 161ο έτος συνεχούς λειτουργίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κ. Ζερεφός προσέθεσε ότι σήμερα το Ίδρυμα διαθέτει 5 πρώτης γραμμής ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα ευρύτατο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών (η ΕΜΥ αποσπάσθηκε από το Αστεροσκοπείο τη δεκαετία του 1930), ένα ευρύ σεισμολογικό δίκτυο, ένα υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο, τον ‘Αρίσταρχο’ και ένα μεγάλο πείραμα στην Πύλο. Εκτός από το Μουσείο και τον Γεωαστροφυσικό Περίπατο, στο λόφο των Νυμφών αποκαλύφθηκαν 3 κτίρια που κατασκευάσθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα από τον Ερνέστο Τσίλερ (το Διοικητήριο, το κτίριο Συγγρού και πιθανότατα το κτίριο Δωρίδη). Τέλος, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έχει αρχίσει να δημιουργείται χώρος για την εγκατάσταση Βοτανικού κήπου.

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

Χρυσό Στεφάνι με φύλλα βελανιδιάς εντοπίστηκε στισ Αίγες


Στεφάνι με φύλλα βελανιδιάς εντοπίστηκε στο εσωτερικό επίσης ολόχρυσου κυλινδρικού αγγείου εν μέσω υπολειμμάτων τέφρας
Πιο πλούσιος ο χρυσός των Μακεδόνων
Και άλλο εντυπωσιακό ολόχρυσο εύρημα έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην αγορά των Αιγών
Το πολύτιμο εύρημα, χρυσό στεφάνι με φύλλα βελανιδιάς- εφάμιλλο εκείνου του Φιλίππου, στην ένθετη φωτογραφία- εν μέσω υπολειμμάτων τέφρας από καύση νεκρού και νερού μέσα σε χρυσό αγγείο το οποίο βρισκόταν μέσα σε άλλο, μεγαλύτερο χάλκινο αγγείο
Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

ημερολογιο ολυμπιακων αγώνων ο μηχανισμος των αντικυθηρων


Ημερολόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων Διαφορετική η λειτουργία του μηχανισμού σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, που θεωρείται από πολλούς ως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της αρχαιότητας, ήταν στην πραγματικότητα ένα περίπλοκο μηχανικό ημερολόγιο για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ οι δημιουργοί του φαίνεται πως είχαν σχέση με τον Μαθηματικό Αρχιμήδη, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη.
Ο μηχανισμός, ηλικίας 2.100 ετών, έχει προκαλέσει την περιέργεια ειδικών, από την ημέρα της ανακάλυψής του από Έλληνες σφουγγαράδες το 1901, στο ναυάγιο ρωμαϊκής γαλέρας. Οι ειδικοί εμφάνισαν πολυάριθμες θεωρίες, που ήθελαν το Μηχανισμό των Αντικυθήρων να είναι αστρονομική συσκευή, χωρίς ωστόσο να έχουν εξηγήσει τη λειτουργία του.
Το 2006, ειδικοί χρησιμοποιώντας τομογράφο ακτίνων Χ επιβεβαίωσαν τη θεωρία, εξασφαλίζοντας τρισδιάστατη απεικόνιση των τροχαλιών από τις 29 ταχύτητες που απέμειναν στη συσκευή, αλλά και των μικροσκοπικών γραμμάτων, που βρίσκονται χαραγμένα κάτω από τα εξαρτήματα. Η επιστημονική ομάδα διαπίστωσε ότι η συσκευή ήταν ικανή να υπολογίζει τα δίσεκτα έτη σε ετήσιο ημερολόγιο 365 ημερών, καθώς και το 19ετές ημερολόγιο των Βαβυλωνίων, αλλά και τρόπο καθορισμού των ηλιακών εκλείψεων, σε σεληνιακό κύκλο 223 μηνών.
Σε νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύεται στο αυριανό τεύχος της επιστημονικής επιθεώρησης «Nature», οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν τη λειτουργία συγκεκριμένου τροχού, που κατέγραφε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας.

«Νιώσαμε πραγματική έκπληξη. Ο εντοπισμός των Ολυμπιακών είναι εύκολη υπόθεση, που δεν μπορεί να απαιτεί περίπλοκη συσκευή. Η ανακάλυψη μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Οι Αγώνες είχαν, όμως, τόσο μεγάλη πολιτιστική και κοινωνική σημασία, που δεν θα ήταν αδιανόητο να περιέχονται στις λειτουργίες του Μηχανισμού», λέει ο επικεφαλής της έρευνας, Τόνι Φριθ.
Η συσκευή ήταν τόσο συμπαγής, που θα μπορούσε να χωρέσει σε μικρό κουτί, σε μέγεθος τόμου εγκυκλοπαίδειας. Η χρήση του, όμως, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο σεναριολογίας. Ίσως να βοηθούσε τους πλουσίους να προβλέπουν τον καταλληλότερο χρόνο για τη διεξαγωγή γάμων ή ακόμη και πολεμικών επιχειρήσεων, εικάζει ο δρ Φριθ, που σπεύδει να τονίσει ότι δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να στηρίζουν οποιαδήποτε θεωρία για τη χρήση του Μηχανισμού.
Η επιστημονική ομάδα μετέφερε γιγάντιο ειδικό μηχάνημα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, όπου φιλοξενείται ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων. Το μηχάνημα, με κωδική ονομασία «Μπλέιντ Ράνερ», αξιοποιείτο στην αεροναυπηγική για τον εντοπισμό μικροσκοπικών ραγισμάτων στις ατράκτους αεροσκαφών. Χάρη στο Μπλέιντ Ρλανερ, η ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι το ημερολόγιο των Βαβυλώνιων, όπως υπάρχει στο Μηχανισμό, περιέχει κορινθιακές ονομασίες μηνών. Αυτό οδήγησε την ομάδα να χρονολογήσει με ακρίβεια τη συσκευή, που κατασκευάσθηκε λίγες μόλις δεκαετίες μετά το θάνατο του Αρχιμήδη στις Συρακούσες της Σικελίας, το 212 πΧ. Αν ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων προήλθε πράγματι από τις Συρακούσες, δημιουργήθηκε από τη μαθηματική σχολή του Αρχιμήδη.
www.kathimerini.gr με στοιχεία από AFP
Kλείσιμο
Hμερομηνία : 30-07-08
Copyright: http://www.kathimerini.gr

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑΜε ελληνικές επιγραφές η πιο αρχαία εκκλησία
Την αρχαιότερη ελληνοχριστιανική εκκλησία έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, κάτω από τα ερείπια του ναού του Αγίου Γεωργίου στην πόλη Ριχάμπ της βόρειας Ιορδανίας. Τα περίτεχνα επιδαπέδια ψηφιδωτά με τις πρωτοχριστιανικές επιγραφές σε ελληνική γλώσσα του ναού, που με τόση προσοχή καθαρίζει ο Ιορδανός εργάτης, έκρυβαν από κάτω τους σπήλαιο, κρησφύγετο και τόπο λατρείας των πρώτων Χριστιανών στα χρόνια μεταξύ 33 μ.Χ. και 70 μ.Χ.

ΙΠΠΗΛΑΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ ΑΡΜΑΤΑ


Σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο θα μετατραπεί στον νομό Καβάλας η θέση όπου βρέθηκαν 16 ταφές αλόγων των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων, τους οποίους συνόδευαν ανθρώπινοι σκελετοί, δύο ιππήλατα δίτροχα οχήματα και μικρός νομισματικός θησαυρός του 4ου αι. π.Χ.
Τα εντυπωσιακά ευρήματα, που αποκαλύφθηκαν σταδιακά από το 2007 στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του αριστερού παραδρόμου της Εγνατίας Οδού στο Λιθοχώρι του νομού Καβάλας, μοιάζουν με εκείνα στη Μικρή Δοξιπάρα του Εβρου. Αλλωστε η πρακτική της ταφής των αλόγων μαζί με τους νεκρούς απαντά σε πολλές περιοχές του αρχαίου κόσμου, στην Ευρώπη και την Ασία. Τα άρματα και τα άλογα στις περιπτώσεις αυτές λειτουργούν ως σύμβολα πλούτου και εξουσίας των ιδιοκτητών τους.
ΠΗΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

ANCIENT GREEK TECHNOLOGY


EXHIBITION FOR ANCIENT GREEK TECHNOLOGY
WITH A LOT OF FUNCTIONING REPLICAS.

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

ΔΙΟΛΚΟΣ
Μια διεθνής έκκληση για τη διάσωση και αναστήλωση του Δίολκου έχει ήδη βρει υποστηρικτές σε 79 χώρες.

Τρίτη, 29 Απριλίου 2008

ΝΕΟΣ ΑΣΥΛΗΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ...


Νέος ασύλητος μακεδονικός τάφος...
...βρέθηκε στην Εορδαία - για ποιους λόγους μένει στην αφάνεια η ανακάλυψή του;
.
Του Π. Πολύξερου .
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΚΡΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΟΣ ΑΣΥΛΗΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ.ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΡΥΣΟ (ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΛΛΑ ΚΟΡΑΚΙΑ – ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΡΟΦΟΥΣ), ΠΟΥ ΕΑΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ.
ΑΡΑΓΕ ΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ; ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ( ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ) Ή ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ;ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΘΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΠΗΛΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ( ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ "ΣΕΛΙ") !!!ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ; ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ; ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ!!! ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΙΔΩΜΕΝ !!!
ΑΠΟ ΤΟ PRESS-GR.BLOGSPOT.COM

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ελληνικός, ο πρώτος ηλιακός αντιδραστήρας υδρογόνου Στόχος, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 10 μεγαβάτ μέσα σε μια πενταετία
Το υδρογόνο έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως το «καύσιμο» του μέλλοντος. Κι αυτό γιατί έχει μεγάλη ενεργειακή δυνατότητα, χωρίς να δημιουργεί καυσαέρια. «Κάποια μέρα, το νερό θα αποτελεί καύσιμη ύλη», έγραφε τον 19ο αιώνα ο Ιούλιος Βερν στο μυθιστόρημα «Η μυστηριώδης νήσος».
Στην αυγή του 21ου αιώνα, η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα: ένα ελληνικό ερευνητικό εργαστήριο, μαζί με τους διεθνείς συνεργάτες του, παράγει υδρογόνο από ήλιο και νερό, για την ακρίβεια από υδρατμούς, με την βοήθεια ηλιακής ενέργειας. Τόσο απλό, τόσο δύσκολο. Πρόκειται για το πρόγραμμα HYDRO SOL, για το οποίο οι ερευνητές του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών της Θεσσαλονίκης τιμήθηκαν με το φετινό βραβείο «Ντεκάρτ» για την έρευνα, που απονέμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα βραβεία «Ντεκάρτ» είναι τα σπουδαιότερα επιστημονικά βραβεία στο πλαίσιο της Ευρώπης - με μια δόση υπερβολής έχουν ονομαστεί «ευρωπαϊκά Νομπέλ». Η επιτυχία και η αναγνώριση της ελληνικής ομάδας είναι τεράστια, αν και είναι συνηθισμένη από διακρίσεις, καθώς είχε ήδη τιμηθεί στην Ιαπωνία και τη Γαλλία (και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο).
Πώς δουλεύει
Τι κατάφερε το πρόγραμμα HYDROSOL; «Δημιουργήσαμε τον πρώτο ηλιακό αντιδραστήρα παραγωγής υδρογόνου στον κόσμο και αποδείξαμε ότι μπορεί να δουλεύει διαρκώς», λέει στην «Κ» ο δρ Θανάσης Κωνσταντόπουλος, συντονιστής του HYDROSOL. Πώς δουλεύει όμως; Ενας καταλυτικός μετατροπέας, που αποτελείται από πολλούς αυλούς, έχει μια επίστρωση από νανο-σωματίδια οξειδοαναγωγικά, δηλαδή συγκρατούν οξυγόνο. Οταν υδρατμοί περνούν μέσα από αυτό το κεραμικό «σφουγγάρι», παρακρατείται το οξυγόνο και αποδίδεται καθαρό υδρογόνο, τελείως καθαρά, χωρίς έκλυση καυσαερίων. Για να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτή αντίδραση, χρειάζεται θερμότητα, η οποία συλλέγεται από τον ήλιο, με σύστημα κατόπτρων. Κάποια στιγμή, όμως, ο καταλύτης «μπουκώνει» και δεν μπορεί να παρακρατήσει άλλο οξυγόνο. Τότε γίνεται μια αντίδραση χημικής επανεργοποίησής του, για την οποία απαιτείται πάλι θερμότητα, μεγαλύτερη μάλιστα, έως 1.000 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή προέρχεται από την ανεξάντλητη πηγή του ήλιου.
«Για να μη διακόπτεται η διαδικασία, τοποθετούνται δύο τέτοιοι μονόλιθοι (αντιδραστήρες) παράλληλα. Οταν ο ένας παράγει υδρογόνο, ο άλλος προετοιμάζεται. Ετσι η διαδικασία δεν σταματά», μας λέει ο δρ Κωνσταντόπουλος. Η μοναδικότητα της μεθόδου που ανέπτυξε η ομάδα HYDROSOL βρίσκεται στη δημιουργία ιδιαίτερα αποτελεσματικών νανο-υλικών, που μπορούν να απορροφούν το οξυγόνο, καθώς και στην παραγωγή του αντιδραστήρα από πυρίμαχο μονολιθικό υλικό, με υψηλή ικανότητα απορρόφησης ηλιακής ενέργειας.
Στην «καρδιά» του HYDROSOL βρίσκεται η ελληνική ομάδα της Θεσσαλονίκης (Θ. Κωνσταντόπουλος, Χ. Αγραφιώτης, Σ. Λορέντζου, Χ. Παγκούρα, Α. Ζυγογιάννη, Β. Ζασπάλης, Λ. Ναλμπαντιάν, Α. Εύδου), ενώ υπήρχε συνεργασία με Γερμανούς ειδικούς, που διαθέτουν ηλιακό φούρνο (δεν έχουμε στην Ελλάδα), Ελβετούς που κατασκεύασαν το κεραμικό υλικό και Βρετανούς που έφτιαξαν τον καταλύτη.
Πού χρησιμεύει
Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως το ηλιακό υδρογόνο; «Κατ’ αρχήν στη χημική βιομηχανία, στις κυψέλες καυσίμου των αυριανών αυτοκινήτων, ως αποθηκευτικός χώρος ενέργειας, ακόμα και στους σημερινούς κινητήρες εσωτερικής καύσης των οχημάτων», μας λέει ο δρ Κωνσταντόπουλος.
«Η οικονομία του υδρογόνου είναι το μέλλον. Υπάρχει μια πορεία μείωσης της εξάρτησης από τον άνθρακα: από την καύση κάρβουνου πήγαμε στο πετρέλαιο, ύστερα στο φυσικό αέριο και τώρα στο υδρογόνο. Αλλά το κρίσιμο θέμα είναι να μην εξάγεται το υδρογόνο από ορυκτά καύσιμα, αλλά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ηλιακή ενέργεια έχει τεράστιες δυνατότητες».
Πολύ αποδοτικό σύστημα
Οι επιστήμονες του ΕΚΕΤΑ/ΙΧΔ όμως δεν αναπαύονται στις δάφνες τους, υλοποιούν ήδη το δεύτερο βήμα. «Το HYDROSOL I δημιούργησε έναν αντιδραστήρα 100 κιλοβάτ. Τώρα πάμε για ένα μεγαβάτ, ενώ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια έχουμε στόχο τα 10 μεγαβάτ, αργότερα τα 100...», λέει ο δρ Κωνσταντόπουλος. Ηδη έχουν κλείσει συνεργασία με την πολύ μεγάλη ηλιακή πλατφόρμα της Αλμέιρα στην Ισπανία, όπου υπάρχει άφθονη ηλιακή ενέργεια. «Το σύστημα είναι πολύ αποδοτικό και οικονομικά αποτελεσματικό, γιατί αξιοποιούμε την ηλιακή θερμότητα που έχει απόδοση 70% της ηλιακής ενέργειας». Γιατί δεν θα μπορούσε ένα τέτοιο έργο να γίνει στην Ελλάδα; «Το κόστος κατασκευής του συστήματος δεν είναι οικονομικά αποτρεπτικό. Εάν υπάρχει εθνική ενεργειακή και ερευνητική στρατηγική είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε», λέει ο συντονιστής του HYDROSOL. Ο δρ Κωνσταντόπουλος αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης το 1985 και συνέχισε σπουδές στο εξωτερικό. «Γίνεται σημαντική ερευνητική δουλειά αλλά είναι αποτέλεσμα κυρίως της δουλειάς των ίδιων των ερευνητών και της υποστήριξης από πηγές από το εξωτερικό. Ο κρατικός - τακτικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνά το 10% των εξόδων του εργαστηρίου μας. Για να “βγούμε” στηριζόμαστε στα προγράμματα που φέρνουμε».

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

ANTIKYTHERA MECHANISM


The new solid models

With the new results and the latest gearing diagram from the Antikythera Mechanism Research Project, new models are being built by other researchers. The results of the AMRP have been integrated into at least three models, made by Michael Wright, Dionysios Kriaris, Massimo Vicentini and Tatjana van Vark.
The model constructed and updated by Michael Wright in London integrates the findings of the AMRP. Michael Wright says of his model: "The model is based on my own research, but has been slightly altered to agree with the findings of the Antikythera Mechanism Research Project. My mechanism includes the five planets known to antiquity, and the previous existence of a (now lost) planetary display appears to be supported by the newly-discovered inscriptions."
Dionysis Kriaris, in Greece, has built a model based on the new findings, which is now in display at the Children Museum of Manhattan, and forms part of the "Gods, Myths and Mortals" exhibition.A model from Italy was built by Massimo Vicentini; Vicentini worked with the new results from the AMRP, but his model also departs from the AMRP model. It reflects a personal view with his own added features, based on an earlier model by Allan Bromley.The most recent model is extremely impressive, and was made as an "essence of" the Antikythera Mechanism, by Tatjana van Vark
Απο την ιστοσελίδα http://www.antikythera-mechanism.gr/

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

ANCIENT TOMB


A partly demolished, 3,000-year-old tomb recently discovered on the western Greek island of Lefkada is seen in this undated hand out photo released by Greek Culture Ministry on Wednesday, March 5, 2008. Archaeologists said the beehive-shaped tomb, which contained several human skeletons and grave offerings, was the first major Mycenaean-era monument to be found on the island .(AP Photo/Greek Culture Ministry, HO)

ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ


Ανάμεσα στην Κάρυστο και τα Στύρα βρίσκονται τα «Δρακόσπιτα' όπως τα αποκαλούν οι κάτοικοι. Μυστηριώδη και εντυπωσιακά κτίσματα, 25 τον αριθμό, χρονολογούνται κατ' άλλους από το 12ο π.Χ. αιώνα και κατ' άλλους από τον 6ο π.Χ. αιώνα. Είναι κατασκευασμένα από τεράστιους λίθους, χωρίς θεμέλια και παράθυρα. Το γεγονός ότι όλα είναι κτισμένα κοντά σε λατομεία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται μάλλον για ναούς αφιερωμένους στους θεούς ή στο θεό-προστάτη των λατόμων ή στον ήρωα Ηρακλή, την προσωποποίηση της δύναμης.

Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Ν.Υ

Στη Νέα Υόρκη θα ταξιδέψουν 281 αρχαιότητες από την Κρήτη, οι οποίες θα εκτεθούν στο Ωνάσειο Μορφωτικό Κέντρο από τις 13 Μαρτίου μέχρι τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση- πανόραμα αφιερωμένη στην μινωικό πολιτισμό.
Τα μουσεία της Κρήτης δάνεισαν στο Ωνάσειο Μορφωτικό Κέντρο δεκάδες αρχαιότητες που θα παρουσιάσουν μια εικόνα της καλλιτεχνικής δημιουργίας του πρώτου πολιτισμού που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Η έκθεση έχει τίτλο «Από τη Γη του Λαβυρίνθου: Μινωική Κρήτη, 3000- 1100 π.Χ.» και αποτελείται από έντεκα ενότητες, σημαντικές στην ιστορία του μινωικού πολιτισμού. Αυτές αναφέρονται στη διοίκηση, το γραφειοκρατικό σύστημα και τη γραφή, στη θρησκεία και τη λατρεία, στις τέχνες και την τεχνολογία, στην καθημερινή ζωή, στον θάνατο και τις ταφικές πρακτικές.
Αλλα θέματα που θα εξεταστούν είναι η διατροφή των μινωιτών (στην ενότητα «Διατροφή και Αρώματα»), οι πρώτες κοινότητες, τα μινωικά ανάκτορα, η άνοδος και η πτώση του μινωικού πολιτισμού.
Στην έκθεση θα φιλοξενηθούν χρυσά κοσμήματα, αγγεία, χάλκινα όπλα, εργαλεία και ειδώλια, διπλοί πέλεκεις και θραύσματα τοιχογραφιών, καθώς και πολύχρωμες τοιχογραφίες που εγκατέλειψαν για πρώτη φορά τα μουσεία της Κρήτης.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 13 Σεπτεμβρίου και θα την πλαισιώσουν διαλέξεις και ξεναγήσεις, καθώς και ένα διεθνές συνέδριο.

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008

Το όνομα Αρχιμήδης

Το όνομα Αρχιμήδης είναι μοναδικό και πρωτότυπο. Αποτελείται απο δύο συνθετικά, την λέξη
Αρχή (δηλ. νόμος, κανόνας, αριθμός ένα) και
Μήδος (δηλ. νούς, σοφία, ευφυία)
Η ευθεία λοιπόν ανάγνωση του ονόματος θα μπορούσε να είναι
" Ο υπ΄ αριθμόν ένα νούς"
Η αντίστροφη ανάγνωση του ονόματος θα μπορούσε να είναι
" Ο νούς της αρχής "

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

ARCHIMEDES


Δείτε πληροφορίες και φωτογραφίες σχετικά με το

Υδραυλικό Ρολόι του Αρχιμήδη στην διεύθυνση.